Dołącz do newslettera...
... i odbierz do 40 zł zniżki!

Dbamy o politykę prywatności. Wysyłamy nie więcej niż jedną wiadomość tygodniowo, a każdy mail posiada opcję rezygnacji z subskrypcji.
Promocje
Magnetyczna linijka - 52,5 cm (outlet)
Magnetyczna linijka - 52,5 cm (outlet)

270,06 zł

Cena regularna: 337,90 zł

Najniższa cena: 337,58 zł

219,56 zł

Cena regularna: 274,72 zł

Najniższa cena: 274,46 zł
szt.
VarioOne® ShoulderStrap Panel
VarioOne® ShoulderStrap Panel

86,10 zł

Cena regularna: 86,10 zł

Najniższa cena: 120,65 zł

70,00 zł

Cena regularna: 70,00 zł

Najniższa cena: 98,09 zł
szt.
VarioOne® Accessory Panel
VarioOne® Accessory Panel

84,33 zł

Cena regularna: 93,70 zł

Najniższa cena: 84,33 zł

68,56 zł

Cena regularna: 76,18 zł

Najniższa cena: 68,56 zł
szt.
VarioOne® Marker Panel No.One
VarioOne® Marker Panel No.One

53,70 zł

Cena regularna: 53,70 zł

Najniższa cena: 59,12 zł

43,66 zł

Cena regularna: 43,66 zł

Najniższa cena: 48,07 zł
szt.
VarioOne® Marker Panel BigOne
VarioOne® Marker Panel BigOne

53,70 zł

Cena regularna: 53,70 zł

Najniższa cena: 59,12 zł

43,66 zł

Cena regularna: 43,66 zł

Najniższa cena: 48,07 zł
szt.
VarioOne® Marker Panel fineOne
VarioOne® Marker Panel fineOne

69,90 zł

Cena regularna: 69,90 zł

Najniższa cena: 70,63 zł

56,83 zł

Cena regularna: 56,83 zł

Najniższa cena: 57,42 zł
szt.
VarioOne® - etui na markery
VarioOne® - etui na markery

631,68 zł

Cena regularna: 730,90 zł

Najniższa cena: 631,68 zł

513,56 zł

Cena regularna: 594,23 zł

Najniższa cena: 513,56 zł
Certyfikowany Asesor metody Competence Game 2024 (szkolenie online)
Certyfikowany Asesor metody Competence Game 2024 (szkolenie online)

4 317,30 zł

Cena regularna: 4 797,00 zł

Najniższa cena: 4 797,00 zł

3 510,00 zł

Cena regularna: 3 900,00 zł

Najniższa cena: 3 900,00 zł
usługa
Certyfikowane szkolenie Train the trainer - Strike Fighter
Certyfikowane szkolenie Train the trainer - Strike Fighter

450,00 zł

Cena regularna: 490,00 zł

Najniższa cena: 490,00 zł

365,85 zł

Cena regularna: 398,37 zł

Najniższa cena: 398,37 zł
usługa
Certyfikowane szkolenie Train the trainer - Webmaster, Matrix i Team balance
Certyfikowane szkolenie Train the trainer - Webmaster, Matrix i Team balance

450,00 zł

Cena regularna: 490,00 zł

Najniższa cena: 490,00 zł

365,85 zł

Cena regularna: 398,37 zł

Najniższa cena: 398,37 zł
Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

„Salander sp. z o.o.” 

Szanowni Państwo,

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy Państwa zapewnić, iż chronimy Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie a w niniejszym dokumencie znajdą Państwo wszystkie informacje o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu pod adresem: www.experiencecorner.com  („Serwis”)  i w jakim celu.

1. Administrator danych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest „Salander” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, dalej także nazywana „Spółką”.

2. Jak się skontaktować ze Spółką

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy
o kontakt:

pod adresem e-mail: info@experiencecorner.com
korespondencyjnie: ul. Puławska 39 lok. 2, 02-508 Warszawa

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: info@experiencecorner.com

3. Jakie dane zbieramy i w jakim celu?

Zakres i cel zbierania przez nas danych, zależy od zakresu Państwa współpracy z nami.

a) Dane osobowe osób, które są klientami Administratora lub osobami reprezentującymi klientów Administratora

Jeżeli są Państwo klientami Administratora lub osobami upoważnionymi do reprezentowania klientów Administratora, przetwarzamy Państwa dane w celu:

 • wykonania umowy/ zrealizowania zamówienia w sklepie internetowym (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego oraz jego archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
 • w celu identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania klientów Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na właściwej realizacji przedmiotu umowy;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;

b) Dane osobowe osób, które są potencjalnymi klientami lub osobami reprezentującymi potencjalnych klientów Administratora

Przetwarzamy dane potencjalnych klientów, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w celu:

  • zaproponowania usług naszych lub naszych partnerów, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
  • w celach archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na archiwizacji składanych ofert do celów statystycznych oraz analitycznych;
 • udostępnienia tych danych naszym partnerom, z którymi w wyniku naszych działań zdecydowali się Państwo zawrzeć umowę, co jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

c) Newsletter

W wypadku podania administratorowi w tym celu swojego adresu e-mail, świadczymy Państwu usługi newslettera, czyli dostarczania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez administratora produktów lub usług. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w przypadku kierowania do Państwa treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw.

d) Uczestnicy warsztatów i szkoleń

W wypadku osób będących uczestnikami warsztatów i szkoleń organizowanych przez Administratora na rzecz jego klientów, informujemy, że Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów lub szkolenia otrzymaliśmy od jednostki, która zleciła nam przeprowadzenie warsztatów lub szkolenia np. Państwa pracodawcy i przetwarzamy je w celu:

 • przeprowadzenia warsztatów lub szkolenia zgodnie z zawartą umową  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w celu identyfikacji osób uprawnionych do uczestniczenia w warsztatach lub szkoleniu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na właściwej realizacji przedmiotu umowy;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw.

UWAGA: Podczas bezpłatnych spotkań otwartych, wykonujemy fotorelację w postaci zdjęć oraz zrzutów ekranów. Uczestnictwo w tych spotkaniach jest tożsame z wyrażeniem zgody na utrwalanie i wykorzystywanie materiałów sporządzonych podczas wydarzeń. Cel wykorzystania to materiały promocyjne oraz komunikacja w mediach społecznościowych.

e) Dane użytkowników profili w social mediach

Administrator posiada profile w social media takich jak: Facebook, LinkedIn oraz Twitter. Nasze profile w tych serwisach są publiczne. Użytkownik, który odwiedza nasz profil udostępnia nam swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzysta).

Dane Te są przetwarzane w celu: (i) umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego profilu w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz (ii) komunikowania się z użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej marki, poprawie jakości świadczonych przez nas usług a także bieżącej komunikacji z użytkownikami fanpage. Przetwarzamy dane również w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora serwisu Facebook, LinkedIn lub Twitter.

4. Jak długo spółka przetwarza dane osobowe?

Okres przetwarzania danych zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

– przez czas niezbędny do wykonania umowy;

– do czasu wniesienia sprzeciwu;

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

5. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ KLIENTOM W STOSUNKU DO ICH DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;
 • sprostowania danych; usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

6. Komu są udostępniane dane osobowe?

Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki, w tym m.in. dostawcom usług IT lub usług księgowych. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności
i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nas danych.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 

7. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar EOG w ramach korzystania z usług takich podwykonawców jak The Rocket Science Group (Mailchimp), Basecamp, LLC (operator Highrise CRM) oraz Google Inc. Dokładamy należytych starań, aby zapewnić adekwatny poziom ochrony danych osobowych, po starannym rozważeniu bezpieczeństwa danych oferowanym przez poddostawców a przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

8. Media społecznościowe

W Serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, LinkedIn oraz Twitter.

W związku z korzystaniem z Serwisu, który zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła Serwis, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Państwa danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation

LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

Twitter – https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w Serwisie bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w Serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokujące skrypty.

9. Narzędzia naszych partnerów

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują wyłącznie określone przez nas cele. Poniżej przedstawiamy informacje o naszych partnerach oraz stosowanych przez nich narzędziach.

a) Google Analytics 

W Serwisie używamy narzędzia do analizy Google Analytics, udostępnianego przez Google Ireland Limited („Google”) z siedzibą w Irlandii. W ramach tej funkcji wykorzystujemy pliki cookies do zdobywania i analizy informacji dotyczących m.in. liczby odwiedzanych stron, skuteczności naszych kampanii marketingowych czy czasu spędzanego w Serwisie. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do poprawienia jakości Serwisu.

b) Facebook Pixel

Administrator korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Państwa spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , USA, lub, jeśli użytkownik znajduje się w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Informacje o korzystaniu z informacji przez Facebook dostępne są w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

c) eDrone

Spółka używa narzędzia eDrone  w celu zautomatyzowania wysyłki newslettera.

d) Highrise (Basecamp LLC)

Administrator używa narzędzia Highrise należącego do Basecamp LLC w celu utrzymywania i obsługi systemu CRM niezbędnego do zarządzania kontaktami z klientami Administratora, w tym uczestnikami warsztatów lub szkoleń.

W związku z korzystaniem z narzędzia Highrise, dochodzi do przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), ponieważ dane przetwarzane w ramach systemu przechowywane są na serwerach znajdujących się w USA.

10. Polityka cookies

Serwis stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na Państwa urządzeniach (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

 • dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie Państwa urządzenia i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jednostkowych potrzeb);
 • utrzymania sesji w ramach serwisu internetowego po zalogowaniu;
 • tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron);
 • dostarczania Państwu treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.

Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze.

Zmiana ustawień plików cookies

Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. W każdej chwili jednak mają Państwo możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies powinni Państwo zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu Administrator nie może zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli nie dokonają Państwo zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym. Oznacza to, iż Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

11. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 lutego 2021 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium